Tel: 050-23 014 29

Fuze communication Beikes en Geertsema

Wanneer:
2019
Over deze opdracht:

In opdracht en in collegiale samenwerking met Fuze Communication voerden we Merksprint sessies uit bij Beikes Schilderswacht en Geertsema Staal in Winschoten. Een heldere missie, visie en strategie werden vastgelegd in een overzichtelijk communicatieframe. Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking van de communicatie door Fuze.